Actie geldig vanaf 8 februari t/m 29 februari 24

(actie alleen geldig voor nieuwe klanten) actie niet geldig bij Loods 5.

  • Nu 10% korting met de code: ZOMER10
  • Productie uit eigen fabriek (NL)
  • Gratis bezorging en montage in heel Nederland m.u.v. de Waddeneilanden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identiteit
Naam: Bogard
Vestigingsadres: Bergeijk
Telefoonnummer: (040) 207 59 97
E-mailadres: info@bogard.eu

Prijzen en informatie
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. De prijzen zijn inclusief verzendkosten. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld.

Uitvoering overeenkomst
Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn levering zal plaatsvinden. Levering vindt in ieder geval plaats binnen 45 dagen, met uitzondering van op maat gemaakte producten. Voor op maat gemaakte producten zal duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn levering zal plaatsvinden. Wanneer goederen niet (tijdig) leverbaar zijn, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kun je akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of je kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden met uitzondering van op maat gemaakte producten.

Betaling
Je dient de betaling volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethode te voldoen. Je dient het gehele bedrag vooraf te betalen. Voldoe je niet aan de betalingsverplichting, dan stellen we je hiervan op de hoogte en heb je nog 14 dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn ben je over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd om de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Voor het collecteren van de betalingen wordt gebruikt gemaakt van een geconsolideerd account.

Garantie en conformiteit
Bij ons heb je recht op de wettelijke garantie. Wij staan ervoor in dat de goederen voldoen aan de vermelde specificaties en kwaliteitseisen die je mag verwachten.

Garantie
Je krijgt van Bogard 2 jaar garantie op je aankoop. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice.
Als een artikel binnen de garantietermijn van 2 jaar kapot gaat, kun je contact opnemen met onze klantenservice. We gaan dan direct aan de slag om het voor je op te lossen.
In een aantal gevallen kun je helaas geen aanspraak maken op de garantie:
• Wanneer je niet naar behoren met het artikel bent omgegaan;
• Wanneer andere veranderingen aan het artikel hebben aangebracht;
• Wanneer de datum van de factuur niet klopt;
• Wanneer de gebruiksaanwijzingen niet goed zijn opgevolgd, of beschadigingen door opzet of nalatigheid zijn ontstaan;
• Bij extreme weersinvloeden;
• Bij blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme kou.
Bij Bogard is de wettelijke garantie van toepassing. De aangeboden garantie van Bogard is een extra service.

Klachten
Als je een klacht hebt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen je klacht zo snel mogelijk en je krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie.

Leveringsvoorwaarden
Levertijden die worden aangegeven zijn onder voorbehoud en kunnen geen rechten aan worden ontnomen. De aangegeven dagen/weken is een schatting. Artikelen dienen te worden gemaakt door onze mensen uit onze productie, wij zijn hier van afhankelijk.

Slotbepalingen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die je op grond van het dwingende recht van je woonplaats geniet onverlet. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met je worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.